Vize Büroları İçin Hazır Site

Çocuk Üzerinden Aile Birleşimi

Alman çocuğun yanına gidilebilmesi için vize başvurusunda gerekli olan belgelerinin aslı ve

2’ şer adet fotokopileri gerekmektedir. 

  • Alman dilinde eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış 2 adet başvuru formu,
  • Oturum Kanunu’nun 54. Maddesi, 2.paragrafı, 8 No’suna göre uygun ve şahsen imzalanmış bildirim,
  • Geçerli pasaport,
  • 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf,
  • Çocuğa ait uluslar arası doğum kayıt örneği (Formül A),
  • Anne ve babaya ait Tam Tekmil Nüfus Kayıt Örneği,
  • Çocuğun Almanya’da doğmuş olması halinde: Alman Doğum Kayıt Örneği,
  • Çocuk Almanya’da doğmamış ise: Babanın da kayıtlı olduğu bir adet uluslar arası doğum kayıt örneği,
  • Çocuğa ait Alman kimliği veya pasaportu,
  • Çocuğa ait bir adet ikametgah belgesi,