Vize Büroları İçin Hazır Site

Eş Üzerinden Aile Birleşimi

Eş Üzerinden Aile Birleşimi için Gerekli Belgeler

 

 • Almanca dilinde eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu İkamet Yasası’nın 54. Maddesi 2.fıkrası, 8.bendi gereğince başvuru sahibi tarafından imzalanmış ek belge
 • Pasaport
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Her iki eşin nüfus bilgilerini içeren Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği („Formül B“)
  • 17 yaşında evlilik yapanlarda: Anne ve babanın yazılı muvafakatı ile Almanca tercümesi
  • 16 yaşında evlilik yapanlarda: Çiftin evlenebileceğine dair mahkeme kararı ve Almanca tercümesi
 • Başvuru sahibine ait „Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“. Nüfus kayıt örneğinde „Düşünceler“ bölümünün eksiksiz doldurulmuş, nüfus kaydıyla ilgili tüm olaylar (örnek: önceki evlilikler, boşanmalar, çocuklar, anne ve baba, vatandaşlık) yazılı olmalıdır.
 • Eşlerin daha önce gerçekleştirmiş oldukları evlilikleri var ise, buna dair kesinleşme şerhi ile gerekçeli boşanma ilamı ve duruma göre Almanya veya Türkiye’den alınmış tanıma ve tenfiz kararı. Belirtilen belgelerin Almanca tercümeleri ve duruma göre ölüm kayıt örnekleri
 • Almanya’da yaşayan eşe ait ikamet belgesi Almanya’da yaşayan eş Alman vatandaşı ise:
  • Pasaportun veya kimlik belgesinin fotokopisi o Eş doğuştan Alman Vatandaşı ise: Alman Doğum Belgesi Almanya’da yaşayan eş yabancı uyruklu ise:
  • Pasaportun fotokopisi
  • Oturma izni fotokopisi
 • Basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olunduğuna dair belge, Ancak A1 dil sertifikası yetkili bir kurum tarafından tanzim edilmelidir. Türkiye’de GoetheEnstitüsü’nün „Start Deutsch 1“ (www.goethe.de) ile Avusturya Dil Diploması (ÖSD) „Grundstufe Deutsch 1“ (www.osd.at) kabul edilmektedir. Dil sertifikasının aslı ibraz edilmelidir. Yukarıda belirtilen dil sertifikasının ibraz edilmiş olması, vize işleminde dil yeterlilik belgesinin otomatik olarak kabul edileceği anlamına gelmemektedir.